Υπευθυνότητα Εργοδότη

Κατ' αρχήν, ο Όμιλος Σαράντη θέτει ως προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων του.

 

Πέρα από αυτό, δεν κάνουμε διακρίσεις και δεν ανεχόμαστε οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης. Αντίθετα, σεβόμαστε τους ανθρώπους μας, αφού από αυτούς εξαρτάται η επιτυχία του Ομίλου μας.

 

Αναδεικνύουμε τη δύναμη της συνεργασίας, της ομάδας, του Ομίλου, χωρίς όμως να μειώνουμε τη σημασία της ατομικότητας και των ατομικών δικαιωμάτων.

 

Ακολουθώντας τους νόμους και τις διατάξεις που αφορούν σε εργασιακά θέματα,

αναγνωρίζουμε τα τοπικά, πολιτισμικά και άλλα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, στο μέτρο που αυτές δεν αντιτίθενται στο νομοθετικό πλαίσιο ή στους κανονισμούς του Ομίλου.

 

Τέλος, ενθαρρύνουμε την υγιή ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής.